Có 1 kết quả:

Gāo qiáo ㄍㄠ ㄑㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Takahashi (Japanese surname)