Có 1 kết quả:

Gāo qiáo

1/1

Gāo qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Takahashi (Japanese surname)