Có 1 kết quả:

Gāo liáng chuān ㄍㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄔㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Takahashigawa, river in Okayama prefecture 岡山縣|冈山县[Gang1 shan1 xian4], Japan