Có 1 kết quả:

gāo lóu

1/1

gāo lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high building
(2) multistory building
(3) skyscraper
(4) CL:座[zuo4]