Có 1 kết quả:

gāo lán

1/1

gāo lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high hurdle