Có 1 kết quả:

gāo lán ㄍㄠ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high hurdle