Có 1 kết quả:

gāo cì

1/1

gāo cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

higher degree (e.g. equation in math.)