Có 1 kết quả:

gāo tāng ㄍㄠ ㄊㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clear soup
(2) soup stock