Có 1 kết quả:

Gāo chún

1/1

Gāo chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaochun county in Nanjing 南京, Jiangsu