Có 1 kết quả:

Gāo chún xiàn ㄍㄠ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaochun county in Nanjing 南京, Jiangsu