Có 1 kết quả:

gāo qīng xī dù

1/1

gāo qīng xī dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high definition (instruments)
(2) high resolution