Có 1 kết quả:

gāo qīng diàn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

high definition television HDTV