Có 1 kết quả:

gāo wēn

1/1

gāo wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high temperature