Có 1 kết quả:

gāo wēn rè liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

a heat wave