Có 1 kết quả:

gāo wēn rè liú ㄍㄠ ㄨㄣ ㄖㄜˋ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a heat wave