Có 1 kết quả:

gāo rè

1/1

gāo rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a fever