Có 1 kết quả:

gāo rè liàng

1/1

gāo rè liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high calorie (foodstuff)
(2) high heat content