Có 1 kết quả:

gāo rè liàng ㄍㄠ ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high calorie (foodstuff)
(2) high heat content