Có 1 kết quả:

gāo rè ㄍㄠ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a fever