Có 1 kết quả:

gāo rè bìng ㄍㄠ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) high fever