Có 1 kết quả:

gāo lú

1/1

gāo lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blast furnace