Có 1 kết quả:

Gāo ěr jī tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golgi apparatus