Có 1 kết quả:

Gāo ěr jī tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Golgi apparatus
(2) also written 高爾基體|高尔基体[Gao1 er3 ji1 ti3]