Có 1 kết quả:

Gāo bēi diàn

1/1

Gāo bēi diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaobeidian county level city in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei