Có 1 kết quả:

gāo kē jì

1/1

gāo kē jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high tech
(2) high technology