Có 1 kết quả:

gāo jī yún

1/1

gāo jī yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altocumulus
(2) high cumulus cloud