Có 1 kết quả:

gāo jī yún ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) altocumulus
(2) high cumulus cloud