Có 1 kết quả:

gāo kōng zuò yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to work high above the ground