Có 1 kết quả:

gāo tǒng xuē

1/1

gāo tǒng xuē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tall boots