Có 1 kết quả:

gāo jīng dù

1/1

gāo jīng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high precision