Có 1 kết quả:

gāo wěi dù ㄍㄠ ㄨㄟˇ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high latitude (i.e. near the poles)