Có 1 kết quả:

gāo jí yǔ yán ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high level language