Có 1 kết quả:

gāo zhí ㄍㄠ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) professional
(2) advanced
(3) senior