Có 1 kết quả:

gāo néng

1/1

gāo néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high energy