Có 1 kết quả:

gāo jiǎo bēi

1/1

gāo jiǎo bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goblet