Có 1 kết quả:

gāo xīn chóu ㄍㄠ ㄒㄧㄣ ㄔㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high salary