Có 1 kết quả:

gāo xuè yā ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high blood pressure
(2) hypertension