Có 1 kết quả:

gāo shì kuò bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to strut about