Có 1 kết quả:

gāo lùn

1/1

gāo lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enlightening remarks (honorific)
(2) brilliant views