Có 1 kết quả:

gāo guì ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) grandeur
(2) noble