Có 1 kết quả:

gāo gēn xié

1/1

gāo gēn xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high-heeled shoes