Có 1 kết quả:

gāo qiāo

1/1

gāo qiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stilts
(2) walking on stilts as component of folk dance