Có 1 kết quả:

gāo qiào yù ㄍㄠ ㄑㄧㄠˋ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) stilt sandpiper (Calidris himantopus)