Có 1 kết quả:

Gāo xīn shì

1/1

Gāo xīn shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one of the five legendary emperors, also called 嚳|喾