Có 1 kết quả:

gāo qiān

1/1

gāo qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

promotion (honorific)