Có 1 kết quả:

gāo yuǎn

1/1

gāo yuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lofty