Có 1 kết quả:

Gāo tōng Gōng sī ㄍㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qualcomm