Có 1 kết quả:

gāo mài

1/1

gāo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exuberant
(2) outstanding
(3) in advanced years

Một số bài thơ có sử dụng