Có 1 kết quả:

Gāo yóu

1/1

Gāo yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gaoyou county level city in Yangzhou 揚州|扬州[Yang2 zhou1], Jiangsu

Một số bài thơ có sử dụng