Có 1 kết quả:

Gāo yóu shì

1/1

Gāo yóu shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gaoyou county level city in Yangzhou 揚州|扬州[Yang2 zhou1], Jiangsu