Có 1 kết quả:

Gāo yáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaoyang county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei