Có 1 kết quả:

gāo jiē

1/1

gāo jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high level