Có 1 kết quả:

Gāo líng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaoling county in Xi'an 西安[Xi1 an1], Shaanxi