Có 1 kết quả:

gāo jiē

1/1

gāo jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high level

Một số bài thơ có sử dụng