Có 1 kết quả:

gāo jiē yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

high level language